کتاب{ (عشق روی چاکرای دوم)ناشرققنوس }مرا امروزاز نمایشگاه بین المللی کتاب جمع کردند حدس میزنم به خاطر مصاحبه ی رادیویی مستقیم دیرو ز باشدکه خانم مجری فکرکردسیاسی شده! درمورد خبری که درایسنا منتشرشده کلمه ی انتقاد درتیترخیلی به واقعیت نزدیک نیست چون دراینمورد نه انتقاد داشتم نه خیلی تعجب کردم(خبررا در اینجا بخوانید)/ 0 نظر / 36 بازدید